گروه ژئومکانیک نفت

گروه تحقیقاتی شبیه‌سازی ژئومکانیک نفت شامل زمینه‌های متنوع و جذاب ژئومکانیک شامل شبیه ‌سازی شکست هیدرولیکی در مخازن، مدلسازی و تحلیل پایداری چاه‌‌های قائم، افقی و جهت دار، تحلیل عددی تولید ماسه در چاه، مدلسازی و شبیه‌سازی نشست مخازن تحت اثر تولید در درازمدت، و غیره خواهد بود. در این بخش نهایت دقت و تلاش از سوی کارشناسان و مدرسان ما برای تولید محتوای الکترونیک و دوره‌های تخصصی آنلاین در زمینه‌های مذکور خواهد شد، بطوریکه دوره‌های بسیار کاربردی و با کیفیت برای دانشجویان علاقه مند و همچنین کارشناسان صنایع بالادستی نفتی در بخش‌های حفاری، تولید و ازدیاد برداشت ایجاد گردد.

دوره‌های تخصصی گروه‌ ژئومکانیک نفت

شکست هیدرولیکی

شبیه‌سازی شکست هیدرولیکی در مخازن نفتی تک لایه با روش المان محدود و المان‌های  چسبنده

شبیه‌سازی شکست هیدرولیکی در مخازن چندلایه با روش المان محدود و المان‌های چسبنده

پایداری چاه

شبیه‌سازی و تحلیل دوبعدی الاستیک و پوروالاستیک پایداری چاه افقی و عمودی با روش عددی المان محدود

شبیه‌سازی و تحلیل سه‌بعدی الاستیک و پوروالاستیک پایداری چاه افقی و عمودی با روش عددی المان محدود

نشست مخازن

مدلسازی دو بعدی و تحلیل نشست مخازن تحت تولید با روش کوپل کامل المان محدود

مدلسازی سه بعدی و تحلیل نشست مخازن تحت تولید با روش کوپل کامل المان محدود

مچالیدگی جداری

تحلیل رفتاری جداری حفاری تحت اثر نشست مخزن تحت تولید و بارهای برشی و فشاری

شبیه‌سازی یکپارچگی جداری و سنگ مخزن

گروه ژئومکانیک معدن

هدف از تشکیل گروه تحقیقاتی ژئومکانیک معدن این است که ژئومکانیک یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر و حیاتی در مطالعات و توسعه معادن از قبیل معدن روباز، شفت‌ها، مغارها، گالری‌های زیرزمینی و غیره بوده است. مطالعات ژئومکانیک بخش وسیعی از مهندسی معدن را شامل می‌شود و دوره‌های تخصصی آنلاین در این حوزه می‌تواند بخش مهمی از جامعه علمی مهندسی معدن کشور را از داشتن دوره‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور انجام تزهای آکادمیک و یا پروژه‌های صنعتی بی‌نیاز کند. علم ژئومکانیک معدن به نحوی می‌تواند مشکلات مطالعات بنیادین در بخش‌های مختلف صنعت معدن همجون مطالعات و پایدارسازی شیب معادن روباز، مطالعات و شبیه‌سازی گودها و فضاهای زیرزمینی و نیز مطالعه رفتار مکانیکی سنگ در حضور حرارت و اشباع شدگی را برطرف سازد و به توسعه و بهره برداری درازمدت از معادن کمک شایان نماید.

دوره‌های تخصصی گروه‌ ژئومکانیک معدن

مطالعات پایداری شیب

شبیه‌سازی دوبعدی شیب معدن روباز با روش عددی المان محدود

شبیه‌سازی سه بعدی شیب معدن روباز با روش کوپل کامل المان محدود

پایداری تونل

شبیه‌سازی و تحلیل دوبعدی الاستیک و پوروالاستیک پایداری تونل با روش عددی المان محدود

شبیه‌سازی و تحلیل سه‌بعدی الاستیک و پوروالاستیک پایداری تونل با روش عددی المان محدود

طراحی لاینینگ

تحلیل پایداری تونل و طراحی سیستم نگهدارنده با روش عددی المان محدود نرم افزار PHASE2

تحلیل پوروالاستیک دوبعدی مقطع تونل با روش عددی المان محدود نرم افزار آباکوس ABAQUS

تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی

تحلیل پایداری گالری عمیق با روش عددی المان محدود نرم افزار PHASE2

گروه ژئوتکنیک

بخش‌های مختلف گروه ژئوتکنیک نیز به تولید محتوا و دوره‌های تخصصی در ارتباط با تحلیل پایداری گودهای سطحی و عمیق، طراحی سیستم نگهدارنده، مطالعه فاکتور اطمینان، تحلیل پایداری ترانشه‌ها و غیره خواهد پرداخت.

دوره‌های تخصصی گروه‌ ژئوتکنیک

تحلیل پایداری گود

مطالعه فاکتور ایمنی و شبیه‌سازی الاستوپلاستیک دو بعدی ترانشه سطحی با روش عددی المان محدود نرم افزار PHASE2

تحلیل پایداری سد خاکی

تحلیل پایداری سد خاکی بصورت پوروالاستوپلاستیک با روش عددی المان محدود نرم افزار PHASE2

مطالعه سد باطله

مطالعه نشست در سد باطله بصورت پوروالاستیک با روش عددی المان محدود نرم افزار ABAQUS