ناپایداری چاه‌های نفت و گاز یکی از پراهمیت‌ترین و پرهزینه‌ترین مشکلات چاه‌ها می‌باشد و می‌تواند منجر به مشکلات عدیده‌ای همچون ریزش شدید دیواره چاه ناشی از شکست برشی سنگ دیواره (Borehole Breakout)، گیر کردن مته و ادوات درون چاهی (Stuck pipe)، هرزروی گل حفاری (Lost circulation)، شکست کششی (Hydraulic fracture)، فوران چاه و آتش‌سوزی و غیره …، گردد. این مشکلات در صورت وقوع می‌تواند باعث تهدید نیروی انسانی سر دکل، افزایش زمان و هزینه‌های حفاری و تعمیرچاه گردد. بنابراین، پیش‌بینی وقوع ناپایداری در چاه و ارائه راه‌کارهای علمی و عملی در این خصوص می‌تواند از هزینه‌های مذکور تا حد امکان جلوگیری نماید. امروزه، استفاده از روش‌های عددی بر پایه علم ژئومکانیک که منجر به شبیه‌سازی رفتار ژئومکانیکی سنگ و سیال چاه‌های نفتی و گازی می‌شود، یکی از علمی‌ترین و پراهمیت‌ترین روش‌های تحلیل ناپایداری چاه‌ها می‌باشد که دوره‌های این بخش به این‌گونه شبیه‌سازی‌های دوبعدی و سه‌بعدی چاه‌های نفتی و گازی با روش‌های عددی مختلف من جمله روش المان محدود اختصاص خواهد داشت.