نحوه همکاری با ما

پس از ارسال رزومه و تکمیل فرم مدرس شوید، میزان امتیاز آکادمیک متقاضی بررسی می‌شود و با توجه به امتیاز کسب شده از جدول شماره 1، درصد نهایی پرداختی از فروش آموزش تدوین شده توسط متقاضی از پلن مشارکتی جدول شماره 2 محاسبه خواهد شد.

1- تعیین امتیاز آموزشی

متقاضی گرامی، امتیاز شما براساس موارد کسب شده از جدول شماره 1 محاسبه خواهد شد.

جدول شماره 1- محاسبه امتیاز آکادمیک مدرسان

2- پلن مشارکتی

پس از محاسبه امتیاز آکادمیک متقاضی، میزان پرداختی بر اساس جدول شماره 2 سنجیده خواهد شد و پس از بارگذاری فایل آموزشی در وبسایت راساپتروتک، درصدی از فروش بر اساس جدول شماره 2، در بازه‌های 3 ماهه به مدرس پرداخته خواهد شد.

همانگونه که از طرح مشارکتی پیداست، مدرس در سود و زیان دوره خود با گروه راساپتروتک سهیم خواهد بود. همچنین، قراردادی تحت پلن مشارکتی مذکور با عنوان آموزشی مدرس، امتیاز کسب شده، درصد پرداختی و بازه پرداختی مابین گروه تحقیقاتی راساپتروتک و مدرس بسته خواهد شد.

و در انتها لازم به ذکر است که کلیه حقوق مادی و معنوی گروه تحقیقاتی ما وابسته به شرکت راساپتروتک بوده است، لذا میزان متوسط 25 درصد مالیات و هزینه‌های جاری سایت از حق‌التدریس مدرسان کسر می‌شود و بر اساس جدول ذیل درصد پرداختی مشارکتی مدرسان عزیز ثبت خواهد شد.

جدول شماره 2- پلن مشارکتی پرداخت حق‌الزحمه مدرسان ما

پژوهشگر فرهیخته: با تکمیل فرم زیر و ارسال رزومه خود به جامعه مدرسان راساپتروتک بپیوندید.